Detalji proizvoda

Detalji o proizvodu:

BRODISAN MM MEKI MAMAK 100GR

Šifra: 3674

Proizvođač:

Cena sa PDV-om: 140,00

Cena bez PDV-a: 116,67

Rodenticid za opštu i profesionalnu upotrebu, sadrži gorku materiju Bitrex koja kod ljudi i životinja izaziva povraćanje (odbojnost), dok kod glodara ne izaziva nikakvu reakciju prema mamcu. PRIMENA: Za suzbijanje pacova - direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi, na svakih 5 - 10 m, količina primene od 50 g do 60 g (5 - 6 mamaca). Za suzbijanje miševa - mamci se postavljaju u kutije na zaklonjena mesta, na svakih 1 - 2 m, količina primene 10 g do 20 g (1- 2 mamca). Postavljene mamce treba kontrolisati dnevno. Ako je utrošak mamaca veliki ili ako su mamci prljavi i mokri, preporučuje se njihovo ponovno stavljanje. CILJANI ORGANIZMI: Pacov sivi i crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus). AKTIVNA SUPSTANCA: Bromadiolon 0.005%. PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!

IMATE FACEBOOK NALOG?