Detalji proizvoda

Detalji o proizvodu:

BRODISAN PE 1/1

Šifra: 3857

Proizvođač:

Cena sa PDV-om: 190,00

Cena bez PDV-a: 158,33

Rodenticid u obliku parafinskih kocki za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim i industrijskim objektima, farmama i na poljima. Naročito je pogodan za upotrebu na mestima gde je prisutna povećana vlažnost ili kod objekata koji se često peru. PRIMENA: Za suzbijanje pacova pripremljeni mamac se stavlja u količini od 60 do 80 g direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija. Za suzbijanje miševa mamci se postavljaju u kutije na zaklonjena mesta, u količini od 15 - 25 g/kutiji. Rastojanje između postavljenih mamaca treba da bude od 3 - 5 m. Obnavljanje konzumiranih mamaca se obavlja nakon 7 - 10 dana u zavisnosti od infestacije. CILJANI ORGANIZMI: Pacov sivi, crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.) AKTIVNA SUPSTANCA: 0.005% bromadiolon.

IMATE FACEBOOK NALOG?