Detalji proizvoda

Detalji o proizvodu:

BRODISAN KONCENTRAT SA BITREXOM 100ML

Šifra: 4700

Proizvođač:

Cena sa PDV-om: 260,00

Cena bez PDV-a: 216,67

Tečni koncentrat - smeša, koji se koristi za pripremu mamaca za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim i industrijskim objektima, farmama i na poljima. Nakon konzumiranja mamaka, aktivna supstanaca bromadiolon, sprečava koagulaciju krvi i uginuće glodara nastupa nakon 3 - 5 dan. PRIMENA: Mikser ili posudu za pripremu mamaca napuniti mešavinom žitarica (pšenica, kukuruz…..) ili nekim drugim hranlјivim nosačem. Lagano, uz stalno mešanje, sipati tečni koncentrat u količini od 22 ml na 1 kg pripremlјenog nosača (ili 2,2 l na 100 kg smeše). Priprema mamca je završena kada je smeša homogeno obojena. Za suzbijanje pacova (Rattus norvegicus, Rattus rattus) mamac se stavlјa u količini od 80 do 120 g direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavlјaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija sa mamcem. Za suzbijanje miševa (Mus musculus.) mamci se postavlјaju u kutije na zaklonjena mesta u količini od 20-25 g/kutiji. Rastojanje između postavlјenih kutija za mamce treba da bude od 3-5 m. Obnavljanje konzumiranih mamaca se obavlјa nakon 7-10 dana u zavisnosti od infestacije. Smešu i mamce čuvati van domašaja dece i životinja (svinja i živine posebno). Za vreme pripreme i postavlјanja mamaca nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Zabranjeno je jesti, piti i pušiti. Nakon završetka rada treba oprati lice i ruke. Sprečiti dodir smeše i mamka sa hranom i hranom za životinje. Uginule glodare (pacove, miševe) sakupitii, spaliti ili zakopati u zemlјu. Preparate čuvati na suvom, hladnom i zaklјučanom mestu. Mamce ne treba postavlјati u blizini izvorišta, bunara i reka bliže od 20 m. CILJANI ORGANIZMI: Glodari (pacovi i miševi). AKTIVNA SUPSTANCA: Bromadiolon 0,25 % + Bitrex 0,1 %.

IMATE FACEBOOK NALOG?