Detalji proizvoda

Detalji o proizvodu:

BAKARNO ULJE 250ML

Šifra: 10133

Proizvođač:

Cena sa PDV-om: 220,00

Cena bez PDV-a: 200,00

Bakarno ulje je folijarni kontaktni fungicid, insekticid, akaricid, hromistacid i baktericid namenjen za zimsko (plavp) prskanje voća i vinove loze. Primenom u fenofazi mirovanja, vegetacije ili na početku vegetacije u fenofazi bubrenja pupoljaka. Količina primene: 100-150ml u 10l vode u svim voćarskim i vinogradarskim kulturama. Može se koristiti i za suzbijanje bolesti kod četinara i ukrasnog bilja u toku vegetacije u količini 50-100ml u 10l vode. Aktivna materija: bakarni hidroksid + mineralno parafinsko ulje. Proizvođač: Chemical Agrosava

IMATE FACEBOOK NALOG?