Detalji proizvoda

Detalji o proizvodu:

MERPAN 80-WGD 200GR

Šifra: 3873

Proizvođač:

Cena sa PDV-om: 450,00

Cena bez PDV-a: 409,09

Kategorija: Fungicidi. Aktivna materija: Kaptan 800 g/kg. Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG). Klasifikacija rezistentnosti: M4. Karenca: Jabuka i kruška – 21 dan. PRIMENA: Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem. JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u koncentraciji od 0,2% (20 g/10 l vode). KRUŠKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova kruške (Venturia pyrina) u koncentraciji od 0,2% (20 g/10 l vode). Vreme primene: preventivno tretiranjem tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za infekciju. Preparat se primenjuje folijarno, traktorskim prskalicama ili orošivačima uz utrošak vode 600-1.000 l/ha. Na istoj površini može se primeniti tri puta u toku godine. MOGUĆNOST MEŠANJA: Merpan® 80 WDG se ne meša sa bordovskom i sumporno-krečnom čorbom, EC i uljanim formulacijama i insekticidima kisele reakcije. KARAKTERISTIKE: Merpan® 80 WDG je kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, efikasan u suzbijanju velikog broja patogena. Inhibira disanje, odnosno aktivnost SH-enzima i gljive veoma teško razvijaju rezistentnost na ovu aktivnu materiju. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan ukoliko se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova, naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora, kao i ako se na višim temperaturama meša sa preparatima na bazi dimetoata. FITOTOKSIČNOST: Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema opasnosti od fitotoksičnosti.

IMATE FACEBOOK NALOG?