Detalji proizvoda

Detalji o proizvodu:

EKVIP 1/1

Šifra: 10096

Proizvođač:

Cena sa PDV-om: 2.120,00

Cena bez PDV-a: 1.927,27

Foramsulfuron 22,5 g/l + izoksadifen-etil 22,5 g/l. DELOVANJE: sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnji uskolisnih korova - divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense); jednogodišnjih uskolisnih korova - sirak divlji iz semena (Sorghum halepense), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar sivi (Setaria glauca), proso korovsko (Echinochloa crus-galli); PRIMENA: Kukuruz - u količini od 2-2,5 l/ha; kukuruz u fazi 2-8 listova, a korovi u fazi 1-5 listova.

IMATE FACEBOOK NALOG?