Detalji proizvoda

Detalji o proizvodu:

MOTIKAN 0,5L

Šifra: 4134

Proizvođač:

Cena sa PDV-om: 980,00

Cena bez PDV-a: 890,91

U usevima silaznog i merkantilnog kukuruza (bez poduseva), u kol. 0,5-0,7l/ha (5-7ml nalOO m²), tretiranjem kadaje kukuruz u fazi 5 listova (faza 15 BBCH-skale), a korovi 2-6 listova; Na strnistima (na kojima nece biti setve u istoj godini), u kol. 1-1,5 I/ha (10-15 ml na 100 m²), tretiranjem posle plitkog oranja strnista i nicanja korova (palamida u fazi rozete, poponac - izdanci duzine 15 cm) - polovina septembra, a oko 3 nedelje posle primene strniste se ponovo zaore. Spektar delovanja: Širokolisni korovi. Vrste korova koje dobro suzbija: • jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. retroflexus), vijusac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuge (Chenopodium sp.), konica obična (Galinsoga parviflora), tust obični (Portulaca oleracea), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum).

IMATE FACEBOOK NALOG?