Detalji proizvoda

Detalji o proizvodu:

GARLON 4 1/1

Šifra: 4192

Proizvođač:

Cena sa PDV-om: 7.170,00

Cena bez PDV-a: 6.518,18

Aktivna materija je Triklorpir trietilamino so. Triklopir je selektivni i totalni herbicid-arboricid. Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima, tačkama porasta. Deluje kao indolsirćetna kiselina (sintetički auksin), izazivajući karakteristične simptome kao što su: kovrdžanje lišća, hloroza pa potom i nekroza tačke porasta.

IMATE FACEBOOK NALOG?