Detalji proizvoda

Detalji o proizvodu:

LETOL EC 250ML

Šifra: 2561

Proizvođač:

Cena sa PDV-om: 190,00

Cena bez PDV-a: 172,73

Karakteristike: Prema ЕPА (Environmental Protection Agency) čisto ulje je označeno kao inertna supstanca. Mehanizam delovanja na insekte i grinje nije precizno utvrđen. Smatra se da zatvara traheje (sisteme za disanje kod insekata i grinja), pa izaziva gušenje. Ulje smanjuje površinski napon kapi vode, pa se smatra i okvašivačem. Može zatvoriti stome na listu ili plodovima, pa se ne sme dva puta uzastopno koristiti. Dodaje se mnogim pesticidima za bolje kvašenje lista i ploda, kao i za sprečavanje brzog sušenja. Ulje kao oteživač omogućava drugim preparatima da padnu na list. Letol EC se može koristiti avio primenom. NEŽELJENI EFEKTI: Na kruškama i ružama može doći do prolazne fitotoksičnosti ako se Letol EC koristi kada su niže temperature i hladno vreme i ako se koristi više puta uzastopno.

IMATE FACEBOOK NALOG?