Detalji proizvoda

Detalji o proizvodu:

ACTELLIC 50 EC 1/1

Šifra: 10225

Proizvođač:

Cena sa PDV-om: 5.500,00

Cena bez PDV-a: 5.000,00

Actellic 50 EC je insekticid za suzbijanje štetnih insekata u skladištima žitarica. Primena: Actellic 50 je kontaktni, utrobni i inhalacioni nesistemični insekticid koji se koristi u: Skladištima žitarica, za suzbijanje žižaka (Sytophilus spp.), malih brašnara (Tribolium spp), surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis), trogoderme (Trogoderma granarium), plamenca (Ephestia kuhniella, Plodia interpunctella) i žitnog moljca (Sitotroga cerealella), i to tretiranjem: praznih skladišta u količini 0,75-1,5 ml/m2, uz dodatak 25-150 ml/m2 vode. praznih vreća, u količini 0,5 ml/m2, uz dodatak 50 ml/m2 vode. zrna pšenice i kukuruza u silosima i podnim skladištima u količini od 8 ml/t, uz dodatak 0,5-1 l vode, uz uslov da sloj pšenice i kukuruza u podnim skladištima nije deblji od 0,5-1 m. Način delovanja: Acetllic 50 EC pripadu grupi organofosfornih insekticida koji veom brzo deluju na štetočinu izazivajući stalnu kontrakciju mišića, paralizu i uginuće. Preporuka za primenu: Preparat se ne sme primenjivati u skladištima brašnaste robe i uljarica. Pri tretiranju praznih skladišta roba se može unositi 2 dana posle tretiranja. Može se koristiti za tretiranje zrna žita i kukuruza samo u silosima koji su snabdeveni dozatorima za jednako nanošenje preparata na zrno. Actellic 50 se može primeniti, u toku godine, samo jednom u skladištima žitarica.

IMATE FACEBOOK NALOG?