Detalji proizvoda

Detalji o proizvodu:

MINAZEL 15KOM 1/1

Šifra: 344

Proizvođač:

Cena sa PDV-om: 115,00

Cena bez PDV-a: 95,83

Prirodni adsorbent mikotoksina. Minazel je proizvod baziran na prirodnom zeolitu, klinoptilolitu, sa dobro balansiranim odnosom izmenljivih katjona Ca/Na/K. Minazel poseduje aktivne centre koji su visoko efikasni u adsorbciji polarnih mikotoksina (aflatoksini i ergot alkaloidi) kojke adsorbuje i preko 85%. Minazel se pokazao delomično efikasan kod adsorbcije manje polarnih mikotoksina (Zearalenon,Ohratoksin A i T-2 toksin) koje adsorbuje 30-50 %. Minazel ne adsorbuje vitamine, mikroelemente i amino kiseline, ne ostavlja rezidue u mesu, mleku i jajima. DOZIRANJE: 0,5% (5 kg Minazela na 1 tonu potpune krmne smeše)

IMATE FACEBOOK NALOG?